Bærekraft

Norra Timbers virksomhet har en tydelig tilknytning til mennesker og miljø. Vi bidrar til løsningen på klimautfordringen ved å erstatte fossil råvare med fornybar råvare fra skogen.

Ekte bærekraft

Ekte bærekraft oppnås når forretningsideen og virksomheten bidrar til sosiale forbedringer, økonomisk vekst og en intakt miljø både i dag og for kommende generasjoner. Norra Skogs unike posisjon og evne til å oppnå ekte bærekraft beror først og fremst på fire ting:

  • En fornybar råvare som binder karbondioksid.
  • Produkter som er miljøvennlige og biologisk nedbrytbare.
  • Et kooperativt eierskap som består av en mangfoldig gruppe private skogeiere med et personlig engasjement, høy kompetanse og langsiktighet i sitt skogbruk.
  • En mulighet til å hjelpe enkeltpersoner i deres private skogbruk til å være aktive i sitt skogbruk.

Våre sertifikater

Norra Timbers industrier er kvalitetssertifiserte i henhold til ISO 9001 og miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001. Vi er også sertifiserte i henhold til PEFC-standarden.