Miljøledelse

Norra Skogs miljøledelsessystem og planleggingsverktøy skaper muligheter for kontinuerlige forbedringer. Det er viktig at tiltakene skjer langsiktig og at ressursene konsentreres til områder hvor de gjør mest nytte.

Norra Skog er sertifisert i henhold til PEFC-standarden. Dette øker mulighetene til å tilby markedet miljømerkede produkter. PEFC er en miljømerking med sterk vekst i de landene som nå utgjør det største markedet for skogbrukets produkter. Kravet om miljømerking og mulighetene til å oppfylle dem i råvareleddet styrker konkurranseevnen for skogens produkter i et lengre perspektiv.

Den naturlige interessen blant skogeierne vedlikeholdes gjennom foreningsvirksomhet, rådgivning og kurs hvor miljøet har en selvfølgelig plass i helhetsperspektivet. Men i bunn og grunn er det selvfølgelig vårt ansvar å med kretsløpstankegang og en helhetssyn som grunnlag fortsette å sette miljøspørsmålene i fokus.

Norra Skog har mottatt sertifikater som påviser at kvalitets- og miljøledelsessystemer og PEFC-standard følges og kontrolleres løpende.

Svenska PEFC

Sertifiser ditt bærekraftige skogbruk og få tilgang til det globale markedet for sertifisert treråvare.

PEFC hjemmeside