Hissmofors Sag

Hissmofors Sag sager både gran og furu fra høykvalitets seinvokst virke fra nordsvenske skoger. Sortimentet egner seg godt som råvare til videreforedling, men eksporteres også til hele verden.

Et moderne sagbruk

Hissmofors Sag er en industri med lang historie – siden slutten av 1800-tallet har det vært virksomhet ved Hissmoforsen. Grunnlaget for virksomheten her er en masseindustri som ble avviklet på 1970-tallet og ga plass til sagbruket slik det ser ut i dag. Fra produksjonsstarten i 1982 har sagbruket stadig utviklet seg, og i dag er Hissmofors et moderne sagbruk med en fullt optimalisert saglinje fra AriVislanda.
Virksomheten i Hissmofors omfatter også et høvleri der et stort sortiment av byggeprodukter foredles. Les mer om høvleriet her.

Råvaretorg

Hissmofors ligger i Krokom i Jämtland i nær tilknytning til E14 og jernbanen. Industrisporet går både til sagbruket/høvleriet og Norra Skogs råvaretorg. Derfra fraktes råvarer, som massevirke og sagflis, med tog til først og fremst Husum Pulps massefabrikk.
I et bioenergianlegg i Hissmofors produseres egen varmeenergi. Den energien som ikke brukes i egne prosesser, sendes ut på fjernvarmenettet for å varme opp det nærliggende samfunnet Krokom.

Fakta

Årsproduksjon: Cirka 185 000 kubikkmeter saget vare.
Råvare: 40 prosent furu og 60 prosent gran.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Bruksgatan 1, 835 33 Krokom, Sverige
Telefon:
Plassjef: Thomas Haiduga, +46 070 510 01 11, thomas.haiduga@norraskog.se