Vi foredler tre fra nordsvenske skoger

Vi er et nordsvensk treforedlingsfirma som arbeider med produksjon av gran- og furuprodukter av høy kvalitet. Det er med stor stolthet vi kan konstatere at våre sagde og foredlede trevarer blir til klimavennlige produkter som brukes over store deler av verden.

Norra Timbers virksomhet omfatter tre sagbruk, tre foredlingsenheter samt en stolpefabrikk. Vi produserer årlig nærmere 800 000 kubikkmeter sagde trevarer, 155 000 kubikkmeter høvlede trevarer, samt cirka 60 000 dreide furustolper og 275 000 spånballer per år. Av trevaresalget går omtrent 60 prosent til eksport.

Vi vil ligge i forkant innen vår bransje og ha høykvalitets råvarer, personale med høy kompetanse og stadig satse på teknisk utvikling, med mål om å maksimere verdiutbyttet av hver stokk. Både vi og våre trofaste kunder setter stor verdi på vår høye leveringskapasitet og gode leveringspresisjon.

Våre eiere er Norra Skogs 27 000 medlemmer, som forsyner våre sag- og byggeproduktsindustrier med råvarer. Det gir trygghet og er en stor styrke.

 

Stabil råvareforsyning

Vår stabile råvareforsyning av svensk kjernevirke kommer fra Norra Skogs 27 000 medlemmer som eier skog over halvparten av Sveriges areal.

Vi er overbeviste om at kombinasjonen av kontinuerlig råvareforsyning og egen industri skaper stabilitet og legger grunnlaget for Norra Timbers langsiktige og smarte forretningsløsninger.

Vi finnes i dag i omtrent 40 land rundt om i verden hvor vi leverer trevarer til kunder som har høye krav til kvalitet, leveringskapasitet og god leveringspresisjon.

Det nordsvenske virket

Råvarene til Norra Timbers trevarer kommer fra Nord-Sverige - et av verdens beste skogsområder. De lange nordsvenske vintrene gir en langsomtvoksende skog og trær med tette årringer, som gjør virket finkvistet, formstabilt og robust. Derfor betraktes sentvokst furu og gran fra Norrland som en av de mest anerkjente treråvarene.

Våre sagbruk

Norra Timbers sagbruk i Sävar, Kåge og Hissmofors er moderne industrier med den nyeste teknologien innen en rekke områder. Vi er overbeviste om at vår høye teknologinivå og våre medarbeideres evne til å utnytte den, gjør oss konkurransedyktige for fremtiden. Alle våre sagbruk er spesialisert på gran- og furuprodukter av høy kvalitet. Vi driver også en stolpefabrikk i Agnäs, hvor vi produserer dreide kraft- og telefonstolper av høykvalitets furu.

 

Våre byggeproduktenheter

Norra Timbers byggeproduktenheter finnes i Kåge, Hammerdal og Hissmofors. I Kåge og Hissmofors ligger våre høvlerier, og i Hissmofors dessuten en impregneringsanlegg. I Hammerdal har vi et malerverk som maler våre paneler. Foredlingsenhetene produserer ytterpaneler, rupanel, styrkesorterte lekter, terrassebord og lekter. Disse kommer i en mengde profiler, dimensjoner, behandlinger og lengder. Vi lagerfører et stort sortiment av byggeprodukter for både det svenske og det norske markedet. Av kutterspon fra våre høvlerier produserer vi også strøprodukter av høy kvalitet for både stall og landbruk. Ingenting skal gå til spille.

 

Bærekraftig skogbruk for kommende generasjoner

Vi eies av skogeierforeningen Norra Skog, en medlemsstyrt organisasjon som drives av å gjøre skogeierlivet i Norrland så verdifullt som mulig for alle 27 000 medlemmer. Sammen verner vi om en levende landsbygd og et bærekraftig skogbruk. Medlemmene bidrar med mangfold og bærekraftig bruk av skogen, og Norra Timbers industrier bidrar med arbeidsplasser og optimal utnyttelse av råvarene fra hvert tre som tas ut. Vi gransker stadig vår egen virksomhet for å minimere påvirkningen på miljøet – og med våre sertifiseringer sikrer vi miljøkrav og råvarens kvalitet.

Det er med stolthet vi kan konstatere at Norra Skogs medlemmers skoger foredles til klimavennlige produkter som brukes over store deler av verden.

Velkommen som kunde hos Norra Timber

Hos oss får du alltid en personlig behandling, høy leveringskvalitet og et langsiktig samarbeid. Våre selgere og eksperter har bred kompetanse og arbeider kontinuerlig for å finne de beste forretningsløsningene for hver kundes ønsker. Du kan føle deg trygg på at vi forsyner deg med de produktene som akkurat du trenger, i riktig mengde og til riktig tid. Gjennom en åpen dialog kan vi skape smarte løsninger og vokse sammen.

Bærekraft

Norra Timbers virksomhet har en tydelig tilknytning til mennesker og miljø. Vi bidrar til løsningen på klimautfordringen ved å erstatte fossil råvare med fornybar råvare fra skogen.